Environmentální kroužek GLOBE Gymnázium Karviná Zjistit více Měření CO2 ve třídách Jak působí nadměrné množství CO2 na vzdělávání žáků? Zjistit více Minevofilm Film s enviromentální tématikou v prostředí hry Minecraft Zjistit více Pravidelná meteorologická měření Už od roku 2015 Podívejte se na výsledky Přidejte se k nám

Co je GLOBE

Co je program GLOBE?

Program GLOBE je mezinárodní vzdělávací komunita žáků a jejich učitelů, do které je v současnosti zapojeno více než 37 000 škol ve 123 zemích světa. V Česku tento vzdělávací a badatelský program realizuje centrum Tereza. V rámci programu GLOBE žáci bádají o přírodě a pomáhají zlepšovat stav životního prostředí v okolí své školy. Realizují badatelské projekty zaměřené na zkoumání stavu atmosféry, hydrosféry, biosféry a pedosféry ve svém okolí. Naměřená data a závěry svých badatelských projektů pak společně sdílejí formou badatelských konferencí (GLOBE Games) a na společných serverech.

Partnery programu GLOBE v České republice jsou: Ministerstvo školství, Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a Ambasáda USA v České republice.

Přidejte se k nám