Měření CO2 ve třídách

Měření CO2 ve třídách

Tento náš projekt se zabývá problematikou koncentrace CO2 v uzavřených prostorách školních tříd a také hledáním efektivního způsobu, jak jeho koncentraci snížit na únosnou mez.

Realizace projektu má dvě fáze. V právní fázi, která probíhala během školní roku 2018-2019 jsme prováděli dlouhodobá měření koncentrace CO2 ve třídě pomocí zapůjčeného digitálního měřicího přístroje. Během našeho experimentu jsme zvolili několik rozdílných režimů větrání třídy, abychom ověřili naši hypotézu: „S odlišným režimem větrání se bude významně měnit koncentrace CO2 ve třídě. Nejefektivnější režim větrání bude, když necháme otevřená okna po celý den, případně když budeme intenzivně větrat každou přestávku.“

Tato naše hypotéza se potvrdila. Nejnižší koncentrace CO2 byly skutečně ve dnech, kdy jsme zvolili tento větrací režim. V den, kdy se třída nevětrala vůbec, byly naopak koncentrace tohoto plynu vysoce nad limity stanovenými pro uzavřené prostory.

Druhou fází našeho projektu pak byla prezentace našich zjištění všem našim spolužákům ve škole. Tuto informační a osvětovou kampaň jsme ale museli z důvodu koronavrové pandemie a uzavření škol odložit až na rok 2021. V rámci kampaně jsme se rozhodli formou krátké prezentace informovat všechny třídy naší školy o výhodách pravidelného větrání.