O nás

 

Kroužek GLOBE na Gymnáziu Karviná

Náš environmentální kroužek GLOBE vznikl na konci roku 2015 z iniciativy žáků tehdejší třídy 2.B. Na počátku jsme se zapojili do několika základních aktivit GLOBE, jako jsou pravidelná meteorologická měření (realizujeme bez přerušení do dnes) a hydrologie. Postupně jsme navázali spolupráci s partnerskými GLOBE skupinami ze ZŠ a MŠ Dělnická a SPŠ Karviná a začali realizovat společné projekty týkající se hydrologie a pedologie.

Během následujících let postupně rostl počet členů našeho kroužku. Do našich badatelských aktivit se zapojovali také žáci nižšího gymnázia, kteří jsou členy kroužku GLOBE dodnes. Během uplynulých let jsme realizovali nespočet drobných aktivit jako například úklid a zvelebení školního hřiště, tvorba žákovských filmů s environmentální tématikou či výsadba Lípy svobody na školním pozemku.

Především jsme ale pracovali na několika velkých badatelských projektech, jejichž výsledky jsme prezentovali na mezinárodních badatelských konferencích GLOBE Games v Karviné, Moravských Budějovicích a v Kadani. Šlo například o Zjišťování kvality vody v Olšinském náhonu, Mapování biotopu Olšinské rybníky, Minitoring biodiverzity na rekultivovaných lokalitách, Zkoumání pedologických poměrů ve vybraných lokalitách v okolí Karviné.

V roce 2022 pracuje v kroužku GLOBE 29 žáků a 3 učitelé.