Mapování rekultivovaných lokalit

Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit
Mapování rekultivovaných lokalit

Jedním z hlavních projektů našeho kroužku GLOBE je dlouhodobý monitornig biodiverzity na třech lokalitách, které byly rekultivovány po těžbě uhlí. Jedná se o lokality: Kozinec, Darkovské moře a Mokroš. Každá z těchto lokalit byla využívána odlišným způsobem (pokles po těžbě, odkalidtě) a také způsob rekultivace se značně liší. Od umělé výsadby stromů v oblasti Darkovského moře přes zavážení důlní hlušinou na Kozinci až po sukcesní vývoj vegetace v lokalitě Mokroš.

Naší výzkumnou otázkou je: Jaký vliv má odlišná způsob rekultivace na míru biodiverzity, půdní a hydrologické poměry v těchto lokalitách?

Na základě této otázky jsme si stanovili několik hypotéz:

  • na těchto lokalitách lze očekávat odlišné charakteristiky biodiverzity
  • způsob rekultivace má zásadní vliv na míru biodiverzity dané lokality
  • chemické vlastnosti vody na všech lokalitách budou podobné, neboť jde o průsak podzemních vod po poklesu v důsledku těžby
  • ve všech třech případech půjde o antropogenní půdy

Náš výzkum jsme zahájili již v roce 2019 a přestože byl přerušen koronavirovou karanténou, pokračujeme v něm i nadále. Naše poslední návštěva se odehrála na podzim 2021. Další návštěvu plánujeme na jaro 2022, kdy bychom rádi provedli také analýzu vody a půdních poměrů.