Monitoring lokality Olšinské rybníky

Monitoring lokality Olšinské rybníky
Monitoring lokality Olšinské rybníky
Monitoring lokality Olšinské rybníky
Monitoring lokality Olšinské rybníky
Monitoring lokality Olšinské rybníky

Ve školním roce 2018 – 2019 probíhal projekt „Mapování biotopu Olšinské rybníky.“

Tato rybniční soustava, která se nachází na severním okraji města Karviná, je chráněnou rezervací zařazenou do sítě NATURA 2000.

Ve svém výzkumu jsme se zaměřili na dlouhodobé pozorování biotopů rybníků Sirotek a Šafář. Při našem výzkumu se zabýváme sledováním:

– fyzikálních vlastností vody (teplota, průhlednost)

– chemickými vlastnostmi vody (pH, konduktivita)

– sběrem a indetifikací vodních živočichů

– směrem vzroků pobřežní vegetace a vytvářením digitálního herbáře

– porovnáním habitatů dvou rybníků (hospodářsky využívaného a ponechaného sukcesnímu vývoji)

 

Naši výzkumnou otázkou bylo:

Jak pestrý je život v biotopu, který je nechán svému osudu v porovnání s biotopem, který je lidmi aktivně využíván?

Na jejím základě jsme si stanovili několik hypotéz:

  • v obou rybnících budou odlišné fyzikální a chemické vlastnosti a rozdílná míra biodiverzity
  • drobné vodní organismy se budou vyskytovat pouze v letních měsících
  • fyzikální a chemické vlastnosti se budou měnit v závislosti na roční době

S výsledky našeho bádání jsme vystoupili na GLOBE Games 2019 v Kadani.