Projekt ,,Papír na naší škole“

Projekt ,,Papír na naší škole“

Dalším projektem, na kterém žáci během tohoto školního roku pracují je ,,Papír na naší škole“. Cílů projektu je hned několik. Získání názorů žáků, učitelů a následně jejich porovnání na spotřebu papíru na naší škole. Dále pak osvěta ve třídění základního odpadu na škole. V neposlední řadě také instalace sběrných, třídících nádob ve třídách.

Ačkoliv ,,Papír na naší škole“ patří mezi letošní novinky a zároveň nejmladší projekty, stihli jsme již v podzimních měsících uskutečnit první část – dotazníkové šetření. Dotazníky jsme formou počítačové aplikace Google Forms nasdíleli v jednotlivých třídách žákům k vyplnění. Nyní probíhá jejich vyhodnocení. Během měsíce ledna budou dotazníky odeslány také všem vyučujícím a následně bude probíhat jejich vyhodnocení a porovnání s odpověďmi žáků.

Dalším z cílů je osvěta správného třídění. Ta bude probíhat během února, formou vstupu členů kroužku Globe do jednotlivých tříd. Rádi bychom seznámili spolužáky se správným tříděním a vysvětlením principu třídění odpadů, důvodu proč třídit a zda-li to má pro přírodu význam.

Ačkoliv se to zdá v dnešní ekologické době neuvěřitelné, ale bohužel naše škola nedisponuje koši na třídění odpadu pro žáky. Z tohoto důvodu jsme si stanovili jeden z cílů instalaci separačních nádob do tříd. Vynášet jednotlivý vytříděný odpad do venkovních nádob k tomu určených, mohou také spolužáci v rámci programu osobního rozvoje DofE.

Projekt se neustále vyvíjí a přicházíme s novými nápady, jak jej dále rozvíjet.