Proběhla školní kampaň – Větráním ke snížení únavy

Proběhla školní kampaň – Větráním ke snížení únavy

Ve dnech 18. – 22. 10. proběhla na naší škole kampaň Větráním ke snížení únavy. Členové našeho kroužku GLOBE (Petra Siostrzonková, David Brzý, Jakub Klapka a Jakub Vorel) během ní prezentovali svým spolužákům výsledky svého výzkumu zaměřujícího se na množství CO2 ve třídě.

Naše hypotéza byla, že při různých režimech větrání se bude výrazně lišit hladina CO2 ve třídě. Výzkum byl prováděn na referenční třídě 7.X a s jeho výsledky byli během kampaně seznámeni všichni žáci naší školy.

Kampaň se zaměřila na osvětu v oblasti zdravého větrání a doporučení, který z ověřovaných režimů je ve školních podmínkách nejoptimálnější.

Click here to change this text