Zúčastnili jsme se virtuální žákovské konference.

Zúčastnili jsme se virtuální žákovské konference.

Členové kroužku GLOBE se ve středu 8. 12. zúčastnili virtuální konference organizované vzdělávacím centrem Tereza a mezinárodním programem GLOBE.

Na této konferenci jsme prezentovali náš dlouhodobý projekt “Rekultivované důlní propadliny v okolí Karviné”. V rámci tohoto projektu  monitorujeme biodiverzitu, hydrologické a půdní poměry na třech vybraných lokalitách (Kozinec, Darkovské moře a Mokroš). Prezentace projektu na virtuální konferenci byla prvním krokem k cestě na GLOBE Games v květnu 2022 ve Zbirohu.