Byli jsme na GLOBE Games 2017

Byli jsme na GLOBE Games 2017

Náš tým GLOBE ve složení Vojtěch Fryz, Michaela Krzyžanková, Nikol Horňáčková, Tereza Křístková a Barbora Tolarová se ve dnech 11.–14. 5. 2017 zúčastnil GLOBE Games –  mezinárodního setkání studentských výzkumných týmů zaměřujících se na bádání v environmentální oblasti.

Letošní 20. ročník se konal v Moravských Budějovicích, a jeho čestným hostem byla chargé d’affaires ambasády USA paní Kelly Adams-Smith. Zúčastnilo se ho více jak tři sta žáků základních a středních škol z Česka i zahraničí. Na programu byla odborná studentská konference, terénní hra, společné koulení zeměkoule centrem města, badatelský jarmark a spousta doprovodných sportovních a kulturních aktivit pro žáky i jejich učitele. Na odborné konferenci jsme se prezentovali dvěma projekty zaměřenými na meteorologii a hydrologii.

Projekt meteorologie byl zacílen na ověřování pravděpodobnosti předpovědí počasí, hydrologický projekt sledoval vliv meteorologických jevů na jakost vody v lokalitě „Lodičky“ v parku Boženy Němcové. Tento projekt byl navíc výsledkem spolupráce čtyř karvinských škol (Gymnázium, Střední průmyslová škola, ZŠ Dělnická a ZŠ Borovského).

Velký dík patří Spolku rodičů a přátel školy, bez jehož finanční pomoci bychom se této akce nemohli zúčastnit. Již nyní se začínáme připravovat na příští ročník, který se uskuteční v Humpolci.