Hydrologická měření

Hydrologická měření

V letošním školním roce jsme se rozhodli spolupracovat se školami ZŠ Dělnická, ZŠ Borovského a Střední průmyslová škola na společném hydrologickém projektu. Měření provádíme vždy v pátek nebo v sobotu dopoledne v areálu Lodičky. Naměřené hodnoty spolu sdílíme.

Aktuální hydrologické měření – v tabulce jsou uvedeny hodnty naměřené všemi školními týmy.

Vysvětlivky:

Oblačnost zjišťujeme z důvodu rozdílné průhlednosti vody při odlšných světelných podmínkách.

Konduktivita vyjadřuje množstvé rozpuštěných minerálních solí ve vodě (u destilované vody je nulová).

Průhlednost měříme trubicí, značka X znamená, že průhlednost je vyšší, než délka trubice (125 cm).

Používané pomůcky: hydologický teploměr, konduktometr, kapesní pH metr, trubice na měření průlednosti vody

Archiv hydrologických měření z loňského roku