Dlouhodobý monitoring lokality Olšinské rybníky

Dlouhodobý monitoring lokality Olšinské rybníky

Zahájili jsme projekt „Mapování biotopu Olšinské rybníky.“ Tato rybniční soustava, která se nachází na severním okraji města Karviná, je chráněnou rezervací zařazenou do sítě NATURA 2000.

Ve svém výzkumu se zaměřujeme na dlouhodobé pozorování biotopů rybníků Sirotek a Šafář. Při našem výzkumu se zabýváme sledováním:

– fyzikálních vlastností vody (teplota, průhlednost)

– chemickými vlastnostmi vody (pH, konduktivita)

– sběrem a indetifikací vodních živočichů

– směrem vzroků pobřežní vegetace a vytvářením digitálního herbáře

– porovnáním habitatů dvou rybníků (hospodářsky využívaného a ponechaného sukcesnímu vývoji)

Tento biotop budeme pravidelně navštěvovat na jaře, v létě a na podzim a budeme pozorovat sezónní změny vegetace i samotné rybniční vody.