Návštěva na SPŠ Karviná

Návštěva na SPŠ Karviná

V letošním roce opět chystáme společný projekt s našimi kamarády ze ZŠ a MŠ Dělnická a Střední průmyslové školy Karviná.

Projekt se bude týkat hydrologických měření na Lodičkách v Parku Boženy Němcové. K tomuto účelu jsme si z centrály GLOBE zapůjčili testovací hydrologickou sadu HACH určenou pro chemický rozbor vody. V laboratoři SPŠ Karviná jsme se s touto sadou naučili pracovat. velký dík patří panu učiteli Divišovi ze SPŠ, který nás v práci s ní zaškolil.