Letní monitoring v Olšinách

Letní monitoring v Olšinách

Před koncem školního roku jsme opět navštívili naši zájmovou lokalitu u rybníků v Olšinách.

Využili jsme příznivého počasí a vrcholu vegetační sezóny a rozhodli se na našem stanovišti na hrázi dvou rybníků provést podrobné mapování zdejší vegetace. Ke každé bylině, keři a stromu, které jsme zde identifikovali, jsme pořídili fotodokumentaci. K identifikaci jsme použili aplikaci Plant Net.  Z nasbíraných dat bychom rádi vytvořili elektronický herbář stanoviště. Dále jsme provedli pravidelnou analýzu vody v obou rybnících a odebrali vzorky pro laboratorní pozorování mikroorganismů. Další návštěvu našeho stanoviště máme naplánovánu na podzim.