Kvalita vody v Olšinském náhonu

Kvalita vody v Olšinském náhonu

Na letošní GLOBE Games připravujeme projekt mapující kvalitu vody v karvinském Olšinském náhonu zvaném Mlýnka

Budeme monitorovat měnící se kvalitu vody na několika stanovištích po proudu potoka a porovnáme je s kvalitou vody v řece Olši, ze které Olšinský náhon vytéká a zase se do ní vrací.

K měření používáme pH metr, konduktometr, hydrologických tepolměr, trubici na meření průhlednosti, sahu HACH na měření obsahu nitrátů a rozpuštěného kyslíku.

Zatím jsme provedli jednu sadu meření dne 21.3. 2016 v dopoledních hodinách. Druhou sadu měření plánujeme na začátek května.