Začínáme meteorologií

Začínáme meteorologií

Od 16. listopadu sbíráme meteorologická data.

Začátkem listopadu proběhly první dvě schůzky GLOBE týmu. Na nich jsme si vysvětlili, které vědní obory GLOBE zahrnuje, pobavili jsme se o budoucích projektech a výzkumech. Spolu s panem profesorem Brzóskou jsme se shodli na tom, že úplně první téma, kterým se budeme zabývat, bude meteorologie.

Jednou z činností, kterou studenti po celém světě v rámci GLOBE dělají, je pravidelný sběr meteorologických dat a Gymnázium Karviná se 16. 11. 2015 do této sítě amatérských meteostanic zařadilo také. Už v říjnu na Gymnázium dorazila tolik očekávaná zásilka – meteorologická budka spolu s měřicími přístroji. Poté jsme se rozdělili do pracovních skupin, které v průběhu celého týdne chodí v okolí školy měřit teplotu, vlhkost, množství srážek, ale také určovat typy oblačnosti a mnoho dalších věcí. Naměřená data se odesílají do databáze a jsou k dispozici vědeckým pracovníkům z celého světa, mj. třeba i americké NASA. Vědci tak mohou díky většímu množství informací lépe sledovat například globální změny.