Podzimní návštěva našeho stanoviště v Olšinách

Podzimní návštěva našeho stanoviště v Olšinách

Před koncem vegetační sezóny jsme se opět rozhodli navštívit naši studijní lokalitu v Olšinách. Zajímalo nás, jak se po létě změnil charakter vegetace a také, zda budou fyzikální a chemické vlastnosti vody odlišné od těch, které jsme zde naměřili v červnu.